جواب تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من|پرسش متن و گفت و گو صفحه 13

پرسش متن صفحه 13

چند نوع کاغذ می شناسید؟ آنها را نام ببرید.

کاغذ گلاسه – کاغذ تحریر – مقوا – کاغذ روزنامه – کاغذ جلد – کاغذ فتوکپی

 

گفت و گو صفحه 13

مادّه ی به کار رفته در تهیه ی کاغذ علّت استفاده
پلاستیک افزایش شفافیت-وضوح سایه و رنگ- افزایش مقاومت آن در برابر  رطوبت- به عنوان پوشش در کاغذ های ضد آب
رنگ زیبایی و تولید کاغذ های رنگی
نشاسته افزایش مقاومت و کیفیت کاغذ
گاز کلر همانند آب اکسیژنه برای رنگ بری (مرحله 5)
گچ افزایش استحکام کاغذ – افزایش یکنواختی و مسطح بودن کاغذ

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!