جواب تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو صفحه 10

جمع آوری اطلاعات صفحه 10

در یک فعّالیت گروهی، درباره ی اینکه هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند، اطّلاعات جمع آوری و نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

الف)عکّاس                  ب)بانک               پ)دانش آموز

ت)خیّاط                      ث)مرغداری          ج)قنّاد

عکّاس : برای چاپ عکس

بانک : برای دسته چک ، چاپ رسید ، فرم های درخواست ایجاد حساب و ….

دانش آموز: در دفتر یا کلاسور برای نوشتن و کتاب برای یادگیری

خیّاط: برای کشیدن الگو

مرغداری: شانه ی تخم مرغ ها

قنّاد : برای جعبه ی شیرینی

گفت و گو صفحه 10

با توجّه به گزارش و اطلّاعاتی که جمع آوری کرده اید درباره ی چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث و گفت وگو کنید.

۱- قطع کردن درختان
۲- حمل کردن درختان قطع شده به کارخانه
۳- کندن پوست درختان
۴- تبدیل درختان به تکه‌های ریز چوب و تهیه چیپس چوب
۵- از بین بردن رنگ زرد چوب و مخلوط چیپس چوب با آب و مواد شیمیایی
۶- خشک کردن خمیر کاغذ و تهیه کاغذ.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!