جواب تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من|جمع آوری اطلاعات صفحه 9

جمع آوری اطلاعات صفحه 9

از موادّ طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

ظبیعی مصنوعی
درخت – آب – باد – فلزات – خاک – میوه – برگ – گل ها کمد – قابلمه – سیم- دفتر – کاغذ – شیشه – پیتزا – نخ – پارچه

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!