جواب تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)|آزمایش کنید صفحه 51

آزمایش کنید صفحه 51

دو میله ی پلاستیکی (مثلاً دو عدد خودکار پلاستیکی) تهیه کنید و یکی را با نخی همانند شکل از میزی آویزان کنید. یک سر هردو میله را به پارچه ی پشمی و یا موهای سر، که تمیز و خشک باشد، مالش دهید. مطابق شکل، سر هر دو میله را به هم نزدیک کنید. چه اتّفاقی می افتد؟

از هم دور می شوند.

همین آزمایش را با خرده های کاغذ انجام دهید؛ یعنی میله یا شانه ی پلاستیکی مالش داده شده را به خرده های کاغذ نزدیک کنید. چه اتّفاقی می افتد؟

میله یا شانه ی پلاستیکی ، خرده های کاغذ را جذب می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!