جواب تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو و فکرکنید صفحه 82

جمع آوری اطلاعات صفحه 82

آیا می دانید در قسمتهای مختلف گیاهان کدام موادّ غذایی وجود دارند؟

در این مورد اطّلاعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید:

دانه ی نشاسته دار  دانه ی روغن دار ساقه ی نشاسته دار میوه ی نشاسته دار میوه ی روغن دار
مثال 1 گندم تخمه ی آفتابگردان سیب زمینی موز نارگیل
مثال 2 برنج بادام زمینی خربزه زیتون

 

گفت و گو صفحه 82

به تصاویر زیر به دقّت نگاه کنید و درباره ی آنها با یکدیگر گفت وگو و نتیجه گیری کنید.

عکس: شمع داخل شیشه

عکس: گل داخل شیشه

عکس: گل و شمع داخل شیشه

شمع پس از مصرف اکسیژن موجود در شیشه و تولید کربن دی اکسید دیگر نمی تواند روشن بماند و خاموش می شود.

گل پس از مصرف تمام کربن دی اکسید موجود در شیشه و تولید اکسیژن دیگر نمی تواند فتوسنتز کند و پژمرده می شود.

در نتیجه از شمع و گل همراه با هم در محیط شیشه ای بسته می توان استفاده کرد که شمع کربن دی اکسید تولید می کند ، گل از کربن دی اکسید تولیدی آن برای فتوسنتز استفاده می کند و اکسیژن تولید می کند ، شمع هم از اکسیژن برای تولید کربن دی اکسید استفاده می کند و همچنان این چرخه ادامه پیدا می کند که هم شمع زوشن می ماند و هم گل پژمرده نمی شود.

 

فکرکنید صفحه 82

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

 می دانیم که گیاهان برای قتوسنتز نیاز به کربن دی اکسید دارند و پس از فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند در نتیجه می توانند با مصرف کربن دی اکسید هوای آلوده و تبدیل آن به اکسیژن به کاهش آن کمک  کنند. پس بهتر هست تا می توانیم گیاه بکاریم و از آن ها به خوبی نگه داری نماییم.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!