جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|آزمایش کنید صفحه 138

آزمایش کنید صفحه 138

مشاهدۀ سلول های خزه
وسایل و مواد لازم تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه.
برای مشاهدهٔ میکروسکوپیِ بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونهٔ میکروسکوپی تهیه کنید.آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته های متفاوتی دارند؟ خیر

آیا آوند در آنها می بینید؟ خیر سلول به سلول آب و مواد معدنی بالا می روند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!