جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|فعالیت صفحه 136

فعالیت صفحه 136

دریک فعالیت گروهی، گزارشی دربارهٔ موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.
الف) مقایسهٔ مخروط نر و ماده در گیاه کاج

 

مخروط نر مخروط ماده
حجم کوچکتر – زیر هر پولک دو کیسه گرده وجود دارد – زرد رنگ – تعداد بیشتر – مدت عمر کوتاه تر از ماده حجم بزرگتر – روی هر پولک دو عدد تخمک وجود دارد – ابتدا سبز رنگ و سپس قهوه ای – تعداد کمتر – مدت عمر بلند تر از نر

ب) مقایسهٔ کاج و سرو

 

هردو درخت هایی با طول عمر زیاد و قامت بالا دارند.

کاج سرو
میوه مخروطی مانند دارد

برگ های سوزنی

سوزن های قابل تفیکیک و بلند

میوه ی گرد دارد

برگ های فلسی

سوزن های کوچک،گرد،به هم پیوسته و گوشتی

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!