جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|فعالیت صفحه 140

فعالیت صفحه 140

نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد.این نمودار را تفسیر کنید.

 

تصویر نمودار شامل:

میزان کربن دی اکسید

میزان فتو سنتز

این نمودار نشان می دهد هر چقدر میزان کربن دی اکسید در اطراف گیاه بیشتر باشد فتوسنتز هم افزایش می یابد اما از یک مقداری به بعد دیگر اثری ندارد و فتوسنتز با همان میزان قبلی ادامه پیدا می کند.

نشان می دهد گیاهان تا حدی در کاهش میزان کربن دی اکسید موثرند.

 

فعالیت صفحه 140

در فعالیتی گروهی دربارهٔ نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند، گزارش تصویری همراه با متن کوتاه تهیه و ارائه کنید.در تهیهٔ گزارش به این موارد توجه کنید: نوع و نام محلی گیاه، ویژگی های ظاهری، شرایطی که گیاه در آن رشد می کند، نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای مردم دربارهٔ آنها.

(برای هر دانش آموز متفاوت است)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!