آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر|پرسش متن صفحه 17

پرسش متن صفحه 17

اکنون این پرسش مطرح می شود که یون ها و مولکول ها چگونه به وجود می آیند؟ چرا مولکول ها بار الکتریکی ندارند؟

مولکول ها بار یونی ندارند چون تعداد الکترون ها و پروتون هایشان یکسان است و یون ها به دلیل تفاوت در تعداد الکترون با پروتون باردار هستند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!