جواب تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی|فکرکنید صفحه 33

فکرکنید صفحه 33

با توجه به شکل 3 الف، به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جداسازی می کنند؟ 8 برش
ب) نقطهٔ جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟ پایین ترین آن (قیر)
پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟  پایین ترین بخش زیرا کربن بیشتری دارند
ت) تعداد اتم های کربن در مولکول های کدام برش از بقیه کمتر است؟  بالاترین برش
ث) رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره تر است؟  پایین ترین برش

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!