جواب تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره|فعالیت صفحه 143

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره

فعالیت صفحه 143

با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.

 

تصویر یک اسفنج که آب به داخل آن نفوذ کرده

اسفنج گردش بیرونی آب دارد که از سوراخ های بدنه وارد حفره اصلی و از طریق سوراخ یا سوراخ هایی از آن خارج می شود.

 

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!