جواب تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره|جمع آوری اطلاعات صفحه 150

جمع آوری اطلاعات صفحه 150

در مورد گروه های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه) اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

عنکبوت: جانور بی مهره شکاری دارای بدنی سخت، دوبخشی و 8 پا می باشد. آن ها بافیدن تار از بدر تولد بلندند . این اطلاعات در دنا آن ها وجود داشته و به ارث رسیده است.

برخی از آن ها بی ضرر و برخی دیگر دارای سمی کشنده هستند مثل عنکبوت بیوه سیاه

رتیل: بیشتر در مناطق بیابانی و گرمسیر زندگی می کنند و همه شان رتیل های شکارچی هستند. بعضی از آن ها به سپشدت قوی هستند که می توانند موش ها و پرندگان کوچک را شکار کنند. البته همه آن  ها خطرناک نیستند و بعضی از آن ها به عنوان حیوان خانگی هم نگهداری می شوند.

عقرب: دسته ای عنکبوتیان که دارای 8 پا و نیشی بسیار کشنده هستند. اغلب در شب و آب و هوای گرم به فعالیت های زیستی مثل شکار کردن می پردازند. زهر آن ها در انتهای دمشان قرار دارد که عقرب می تواند با تکان دادن دمش آن را به سمت مهاجمین بپاشد.

کنه: دسته از بخش عنکبوتان هستند که در 3 نوع یک میزبانه،دومیزبانه و سه میزبانه وجود دارند. انواع آن ها می توانند موجب تب کریمه کنگو شوند که باعث مرگ می شود.

کنه‌ها انگل‌هایی هستند که از خون سایر جانوران تغذیه می‌کنند. زندگیشان را به صورت تخم شروع می‌کنند که در تابستان به صورت لارو از تخم خارج و به نوک علف‌ها و دیگر گیاهان کوتاه می‌خزند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا جانور خون‌گرم بعدی برسد. سپس، روی آن محکم می‌چسبند، به درون پوست نفوذ و شروع به مکیدن خون می‌کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!