جواب تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای|فعالیت صفحه ۶۸

فعالیت صفحه ۶۸

در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف های روبه رو را  رسم کنید.

تصویر سه ظرف آب که در زیرش شمع روشن است و در آن جوهر ریخته می شود

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!