آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای|فعالیت صفحه ۶۴

حل تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای

فعالیت صفحه ۶۴

۱-نقشه قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید.

2ــ شکل هندسی قاره ها را برش بزنید.
3ــ قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید؟ تقریبا می توان گفت بله خشکی پانگه آ
ب) حاشیه کدام قاره ها بهتر بر هم منطبق می شوند؟

حاشیه شرقی امریکای جنوبی با حاشیه غربی افریقا

حاشیه شرقی امریکای شمالی با حاشیه غربی اروپا

حاشیه شمال شرقی اقریقا با جنوب غربی اسیا

حاشیه جنوبی اروپا با شمالی افریقا

حاشیه شمالی استرالیا با جنوبی اسیا

پ)چرا حاشیه برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمیشوند؟

به دلیل این که به مرور زمان بخش هایی زیر آب رفته یا بخش هایی جدید پدید آمده است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!