آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها|فکرکنید صفحه 96

حل تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها

فکرکنید صفحه 96

شکل 2 تصویر تعدادی از ماشین هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می دهد.در مورد ورودی و خروجی این ماشین ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت وگو کنید.

قایق  پارو زدن (ورودی) حرکت قایق (خروجی)

اتوبوس تبدیل انرژی شیمیایی (ورودی) به انرژی نورانی،جنبشی،گرمایی (خروجی)

ماشین لباسشویی تبدیل انرژی الکتریکی(ورودی) به انرژی حرکتی(خروجی)

چرخ خیاطی تبدیل انرژی الکتریکی(ورودی) به انرژی حرکتی(خروجی)

پنکه تبدیل انرژی الکتریکی(ورودی) به انرژی حرکتی و تولید باد(خروجی)

 

تصویر :قایق

ماشین لباسشویی

چرخ خیاطی

پنکه

اتوبوس

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!