آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن|آزمایش کنید و فکرکنید صفحه 92

آزمایش کنید صفحه 92

هدف بررسی آثار فشار هوا (2)
وسایل و مواد لازم بطری شیشه ای، درپوش تک سوراخه و درپوش دو سوراخه، قیف و ظرف محتوی آب
روش اجرا
1- پیش بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را بیان کنید.
2- اکنون آزمایش کنید. مطابق شکل الف به آرامی آب را درون قیف بریزید. چه اتفاقی می افتد؟ به دقت مشاهده کنید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید.

به دلیل این که هوا حجمی از ظرف را پر کرده ، برای ورود آب و جای گرفتن ان در ظرف باید مقداری هوا خارج شود. زمانی که از درپوش تک سوراخه استقاده می کنیم. هوا راه خروجی ندارد پس آب به سختی وارد می شود.

3- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دوسوراخه استفاده کنیم (شکل ب)، پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد.

هوا از سوراخ دوم خارج شده و آب به راحتی وارد می شود.
4- آزمایش را به کمک درپوش دوسوراخه انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید.

آب به راحتی وارد می شود.

 

فکرکنید صفحه 92

با توجه به شکل های روبه رو سریع ترین راه برای خالی کردن یک بطری پلاستیکی که تا نیمه از آب پر شده، کدام است؟

از بین 3 راه روبرو فشردن بطری آب بهتر است.

زیرا هنگامی که بطری را فشار می دهیم فشار هوای بالا ی آب زیاد می شود.

دانش آموزی می گوید سریع ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است (شکل روبه رو). شما چه فکر می کنید؟

می تواند تاثیر چندانی داشته باشد زیرا همزمان که آب خارج می شود مقداری هوا هم وارد می شود و سوراخ کردن ته آن تاثیر چندانی نخواهد داشت.

برای بررسی درستی پاسخ های خود، تمامی حالت های ذکر شده را آزمایش کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!