آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن|فعالیت صفحه 90

فعالیت صفحه 90

یک نی را مطابق شکل(الف) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که یک طرف نی درون بطری قرار دارد مطابق شکل(ب) دهانهٔ بطری را با لب های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.

وقتی درون بطری می دمیم فشار هوا به درون بطری وارد می شود و به همه جهات وارد می شود در نتیجه آب از سمت دیگر  سر بطری بیرون می ریزد.

تصویر

الف)      بطری آب که در آن نی است       ب) شخصی که در حال فوت کردن به داخل بطری آب است

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!