جواب تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن|فعالیت صفحه 93

فعالیت صفحه 93

در علوم سال هفتم با نحوهٔ کار شش ها آشنا شدید. همانطور که دیدید آنها شبیه بادکنک، داخل حفرهٔ سینهٔ ما پر و خالی می شوند. اما چه چیزی باعث پر و خالی شدن آنها می شود؟ نقش فشار هوا در این خصوص چیست؟ شما می توانید پاسخ این پرسش ها را با ساختن مدلی از شش، مورد بررسی قرار دهید(شکل زیر).

هنگامی که ورقه پلاستیکی را پایین می کشیم فشار هوای درون بادکنک ها (ریه ها) کمتر از فشار هوای اطراف است پس هوا را وارد خود می کند.(دم)

و زمانی که ورقه پلاستیکی را رها می کنیم فشار هوای درون بادکنک ها (ریه ها ) بیشتر از فشار هوای اطراف شده ر نتیجه هوا را بیرون می دهند.(بازدم)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!