جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|خود را بیازمایید صفحه 58

خود را بیازمایید صفحه 58

جرم دانش آموزی 50 کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟

نیوتون 490=50×9.8

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!