جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|گفت و گو کنید صفحه 59

گفت و گو کنید صفحه 59

 

فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب، روی اسکیت ها ساکن اند. پسر، اسب را هل می دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. کدام یک از آنها دارای شتاب بیشتری می شود؟ توضیح دهید.

تصویر یک پس و اسب که پسر در آن در حال هل دادن به اسب است و نیروی کنش وارد می کند و اسب در حالت مقاومت است و از خود واکنش می دهد.

وقتی پسر اسب را هل می دهد دقیقا هم اندازه نیرویی که به اسب وارد می کند ولی در خلاف جهت بر او وارد می شود که نیروی واکنش نامیده می شود.

نیروی واکنش هم همانند هر نیروی دیگری از فرمول زیر پیروی می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!