جواب تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار|فعالیت صفحه 158

فعالیت صفحه 158

چند نوع مختلف پر را به کلاس بیاورید. از هر پر، قطعهٔ کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ، مشاهده کنید.
ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید.
کدام نوع از پرها، استحکام بیشتری دارند؟ چرا؟

شاه پر ، زیرا کار اصلی پرواز را شاه پر انجام داده و باید مستحکم باشد.
در بارهٔ نقشی که هر نوع از پرها در پرندگان دارند، گفت وگو و نتیجه را در کلاس، ارائه کنید.

انواع پر ها:

  • شاه پر دارای محور مرکزی و مقاوم که کار اصلی را در پرواز انجام میدهند.
  • پرهای دم معمولا 12 عدد است و کار جهت گیری و کاهش سرعت را دارند.
  • کرک پر دارای محور کوتاهی است و به عنوان عایق به کار برده می شود.
  • رشته پر پر های رشته مانند و ظریف که عمل آن ها کاملاً مشخص نیست.
  • موی پر شبیه رشته پر بوده و به واسطه وجود رشته های عصبی به عنوان حسگر عمل می کند.
  • پوش پر  بدن را پوشانده و ظاهر پر به آن می دهند. کار آن ها حفظ حرارت و کاهش اصظکاک و جلوگیری از افزایش مقاومت هوا هنگام  پرواز است.
  • پرهای تزئینی جنبه تزئینی دارند .

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!