جواب تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار|جمع آوری اطلاعات صفحه 157

جمع آوری اطلاعات صفحه 157

با مراجعه به منابع معتبر، در مورد اهمیت و چگونگی انجام دو گزارهٔ زیر، اطلاعاتی را جمع آوری كنید و در كلاس ارائه نمایید.
الف) آفتاب پرست در محیط های مختلف، رنگ خود را تغییر می دهد.

تا توسط شکارچی شناسایی شود و بتواند استتار کند.
ب) مارمولک ها، گاهی دم خود را قطع می كنند.

در واثع یک مکانیسم دفاعی در برابر شکارچیان است.

هنگامی که مامولک وجود شکارچی را حس کند ، دم خود را قطع می کند تا با گیج کردن شکارچی بتواند فرار کند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!