جواب تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار|جمع آوری اطلاعات صفحه 156

جمع آوری اطلاعات صفحه 156

درباره سم مارهای سمی و استفاده های آن، اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را به صورت پرده نگار در کلاس، ارائه کنید.

سم (زهر) مایع معمولاً زرد و بسیار خطرناک و سمی است که در غده های بزاقی در دهان مار نگهداری می شود. زهر آن ها باعث از بین رفتن و تجزیه سلول ها و بافت های بدن ، خونریزی داخی ، فلج شدن و گاهی مرگ می شود.

انواع سم مارها سه دسته می باشد:

  • سیتوتوکسین ها
  • نورتوکسین ها
  • هموتوکسین ها

اغلب مار ها سم را با استفاده از دندان های نیش خود به بدن قربانی تزریق می کنند. در واقع  این دندان ها در تزریق نیش به شدت کار آمد هستند زیرا با نوک تیز خود پوست قربانی را سوراخ کرده و به طور مستقیم وارد بدن می کنند.

چرا مار ها قربانیانی که با سم خود کشته شده اند را می خوردند و خود نمی میرند؟

مارهای سمی در برابر بخش عمده زهر خود مقاوم هستند.در بدن مارهای سمی مکانیسم ها و توانمندی های متعددی وجود دارد که آن ها را در برابر سم خود ایمن ساخته و یا کمتر در برابر زهر خودشان آسیب پذیرشان می سازد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!