جواب تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو کنید صفحه 37

جمع آوری اطلاعات 37

ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است. با مراجعه به منابع معتبر علمی، دربارهٔ رتبهٔ مصرف پلاستیک در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.

ایران جزء 5 کشور اول مصرف کننده پلاستیک است . استفاده از پلاستیک برای تولید مواد مورد نیازمان شاید  از لحاظ اقتصادی  به صرفه باشد ولی از نظر زیست محیطی بسیار زیان بار و خسارت آور است.

 

گفت و گو کنید صفحه 37

درباره اینكه «شما چه كارهایی می توانید انجام دهید تا محیط زندگی برای شما، خانواده شما و همسایگان و همشهری هایتان مناسب تر شود » در گروه خود گفت وگو كنید و نتیجه را به كلاس گزارش دهید.

(برعهده ی  دانش آموز تا براساس نظر شخصی خود پاسخ دهد.)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!