جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|خود را بیازمایید صفحه 48

خود را بیازمایید صفحه 48

الف) بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در آزادراه های ایران و هنگام روز برابر 120 کیلومتر بر ساعت است . این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید.
33.3 متر برثانیه

ب) اگر خودرویی با تندی متوسط  112  km/h  مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر آزادراه طی کند، مدت زمان حرکت آن را به دست آورید.

4=112÷460

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!