جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|خود را بیازمایید صفحه 46

خود را بیازمایید صفحه 46

طول جاده بین شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود 112 کیلومتر و فاصلهٔ مستقیم آنها 84 کیلومتر است . اگر خودرویی فاصلهٔ بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟

تندی متوسط       متر برثانیه   1.6=70÷112        کیلومتر بر ساعت 5.76=1.6×3.6

سرعت متوسط    متر بر ثانیه   1.1=70÷84         کیلومتر بر ساعت  3.96=1.1×3.6
(لازم است توجه شود که به دلایل مختلفی از قبیل موانع طبیعی و هزینه احداث جاده، معمولا جاده بین دو شهر به صورت مسیر مستقیم نیست).

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!