جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|فکرکنید صفحه 45

فکرکنید صفحه 45

تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است.

14=8÷113

زیرا جهت حرکت تغییرنکرده و جسم همچنان در یک مسیر مستقیم حرکت کرده است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!