جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|آزمایش کنید صفحه 44

آزمایش کنید صفحه 44

1- تكه ای از نی نوشابه به طول تقریبی 10 سانتیمتر را ببرید و نخ را از آن عبور دهید.
2- دو سر نخ را به دو طرف كلاس كه فاصله بیشتری از هم دارند ببندید و طول آن را به کمک متر یا خط کش اندازه بگیرید.
3- بادكنک را باد كنید و درب آن را محكم با دست خود بگیرید تا هوای درون آن خارج نشود و آن را مطابق شکل الف به نی بچسبانید.

4- بادكنک را رها كنید تا به كمک نی متصل به آن، از یک طرف به طرف دیگر تكه نخ حرکت کند(شکل ب).

به- كمک زمان سنج، مدت زمانی را كه بادكنک در حركت است، اندازه بگیرید.

2
6- نسبت جابه جایی بادکنک را به مدت زمان صرف شده حساب کنید. 2=2÷4
7- اندازه گیری و محاسبهها را چند بار تکرار کنید تا دقت آنها بیشتر شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!