جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|خود را بیازمایید صفحه 50

خود را بیازمایید صفحه 50

١- موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می رسد.
شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید.

٢- شکل زیر، دونده ای را نشان می دهد که سرعت آن در شروع حرکت و ٢٠ دقیقه پس از آن داده شده است. با توجه به اینکه جهت سرعت دونده در این دو لحظه به طرف شرق است شتاب متوسط دونده را حساب کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!