جواب تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران|فکرکنید و فعالیت صفحه 130

فکرکنید صفحه 130

چه ویژگی ای از ویروس ها آنها را شبیه جانداران می کند؟

توانایی تولید مثل

 

فعالیت صفحه 130

استفادهٔ مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ، از راه های انتقال ویروس ایدز است. با مراجعه به منابع معتبر، گزارشی دربارهٔ راه های دیگر انتقال ویروس ایدز، تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.

  • استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز
  • تماس جنسی با فرد آلوده
  • با بارداری ، زایمان و  شیر دادن  فرد آلوده این بیماری را به کودکش می تواند انتقال دهد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!