جواب تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن|جمع اوری اطلاعات و فکرکنید صفحه ۱۶۸

جمع اوری اطلاعات صفحه۱۶۸

جانوران شکارچی ویژگی های متفاوتی دارند که به آنها در شکارکردن طعمه کمک میکند. هر  ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک میکند، هر گروه، یک جانورشکارچی را انتخاب و درباره ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک میکند،اطلاعاتی جمع آوری کند و گزارش را به صورت تصویری و جمله های کوتاه ارائه دهد.

شکار گروهی گرگ ها 

روش شکار گروهی که گرگ ها به کار می گیرند  همانند روش پیشرفت کسب و کار در انسان هاست که یک هدف مشخص را انتخاب کرده و همه در جهت رسیدن به آن هدف تلاش می کنند.

برای شکار یک گوزن 4 یا 5 گرگ چینشی چند ضلعی خواهند داشت تا گوزن را کاملاً محاصره بکنند تا در نهایت گوزن در چنگ یکی از آن ها بیافتد. گرگ بالغ و قوی با 3 یا 4 گرگ ضعیف دیگر گروه شده و شکار را دنبال می کند. پشت سر گرگ های دیگر هم یک گرگ جوان قرار میگیرید تا هم از خطر محافظت شود  هم در صورت بدست آوردن شکار توسط گروه ، غذایش تامین شود و هم تجربه ای بدست آورد.

ویژگی ها گرگ ها در شکار:

  • حس کار گروهی
  • دندان های تیز
  • چنگال های قوی
  • بدن باریک  سبک برای تند و سریع دویدن
  • گوش  های قائم و نوک دار برای شنیدن و ردیابی شکار
  • حس بویایی قوی برای ردیابی
  • حس بینایی تیز

فکرکنید صفحه ۱۶۸

این نمودار رابطه جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان میدهد. درستی عبارت زیر را با  استفاده از آن نشان دهید.

تصویر نموداری شامل به صورت افقی زمان

                           به صورت عمودی جمعیت

 

 

«تعداد شکارچیانی که میتوانند در یک بوم سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها میشوند».

بله درست است در واقع هرزمان که شکار ها کاهش می یابد ، تعداد شکارچیان هم کاهش می یابد زیرا بقای آن ها به وجود شکار و تغذیه از آن ها وابسته است.

و معمولاً تعداد شکار ها بیشتر شکارچیان است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!