جواب تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن|گفت و گو کنید و فعالیت صفحه ۱۶۶

گفت و گو کنید صفحه ۱۶۶

شیوع سرطان در منطقهای زیاد شده است.کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین های کشاورزی و مراتع آن منطقه میدانند.چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان  در مردم آن منطقه شده است؟

در واقع گیاهان در خاک این منطقه رشد کرده و این ماده را از طریق ریشه های خود جذب می کنند. سپس مردم  از آن گیاهان تغذیه کرده (مستقیم)و یا جانوران گیاهخوار از آن ها استفاده کرده و ما از گوشت آن جانوارن تغذیه می کنیم(غیرمستقیم). درنتیجه این مواد وارد بدن ما شده و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهند.

فعالیت صفحه ۱۶۶

1ــ در یک فعالیت گروهی، یک بوم سازگان طبیعی یا مصنوعی را در محل زندگی خود به شکل تصویری گزارش کنید. این گزارش در بردارنده ویژگی های کلی،اجزای زنده و غیرزنده بوم سازگان باشد.

به عنوان مثال جنگل های شمال یک بوم سازگان هستند که در بردارنده حیوانات وحشی،اهلی،حشرات (اجزای زنده) و آب ، خاک و …(اجزای غیرزنده) هستند.
2ــ با راهنمایی معلم یک بوم سازگان کوچک بسازید.

با پرورش گلدان می توانید یک بوم سازگان بسازید.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!