جواب تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد|خود را بیازمایید و پرسش متن صفحه 2

حل تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد

خود را بیازمایید صفحه 2

مواد زیر را به دو دستهٔ خالص و مخلوط دسته بندی کنید.

خالص مخلوط
مس(عنصر) سکه (آلیاژ : ترکیب چند فلز)
شکر(ترکیب) دوغ(مخلوط ناهمگن)

 

پرسش متن صفحه 2

حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید.

آجیل:جامد

آبلیمو:مایع

هوای درون بادکنم: گاز

هر کدام این مخلوط ها از چه اجزایی تشکیل شده اند؟

آجیل از انواع مغزها و دانه های خشک شده

بادکنک پر شده از انواع گازهای در هوا مثل اکسیژن ، کربن دی اکسید و…

آب لیمو از آب،اسید،اسانس لیمو،نمک و …

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!