جواب تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها|فکرکنید صفحه 111

فکرکنید صفحه 111

با توجّه به شکل بالا تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید.

تفاوت شباهت
  • کنگلومرا از ذرات ذرشت و ماسه سنگ از ذرات ریز تشکیل شده است.
  • سنگ کنگلومرا زیاد مقاوم نیست در حالی که ماسه سنگ مقاوم و مستحکم است.
  • کنگلومرا بیشتر جنبه  تزئینی و زیبایی  دارد درحالی که ماسه سنگ این طور نیست.
  • هر دو ، نوعی سنگ رسوبی آواری هستند که از ته نشین شدن مواد فرسایش یافته در ته رودخانه ها به وجود می آیند.
  • هردو در ساختمان سازی بسیار به کار می روند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!