جواب تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها|فعالیت صفحه 107

فعالیت صفحه 107

با دقّت به تصویر سنگ های آذرین بالا بنگرید و جدول زیر را تکمیل کنید.

نام سنگ گرانیت ریولیت گابرو بازالت
اندازۀ بلورها درشت ریز درشت ریز
محل تشکیل درون زمین سطح زمین درون زمین سطح زمین

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!