جواب تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها|جمع آوری اطلاعات و فکرکنید صفحه 106

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 106

فهرستی از موارد استفاده از سنگ در خانه یا مدرسه، تهیه و آن را در کلاس ارائه کنید.

  • نمای ساختمان ها
  • استحکام بنای ساختمانی
  • راه پله ها ، کف و دیوارهای  ساختمان
  • برای کارهای هنری
  • ساخت ابزار و وسایل کار
  • مصارف بهداشتی مثل سنگ پا
  • به عنوان سوخت فسیلی مانن زغال سنگ
  • در صنایع مختلف

 

فکرکنید صفحه 106

آیا در سنگ های آذرین، فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را ذکر کنید.

خیر به دلیل این که سنگ آذرین در دمای بالا به وجود می آید و مواد مذاب در آن وجود دارند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!