جواب تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها|فکرکنید صفحه 105

حل تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها

فکرکنید صفحه 105

در شکل زیر دو نوع سنگ دیده می شود.

عکس:

الف) سنگ سیاه و محکم

ب) سنگ قهو ه ای
۱- کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است؟ سنگ الف) زیرا فشار و گرمای زیادی را متحمل شده در نتیجه استحکام بالایی دارد.
۲- کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب تر است؟ چرا؟  الف) زیرا استحکام بالایی دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!