جواب تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها|فکرکنید و جمع آوری اطلاعات صفحه 112

فکرکنید صفحه 112

۱- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم، چه تغییری در آنها روی می دهد؟آنها را با هم مقایسه کنید.

خشت خام در صورت انداخته شدن در آب حل شده ، ذرات آن ازهم جدا می شوند و شکل جامد خود را از دست می دهد. در حالی که آجر هم چنان محکم مانده و تغییر نمی کند. آن هم به دلیل این که ذرات آجر به شدت به هم چسبیده اند.

۲- چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟

حرارت بالای کوره
۳- این تغییر را با دگرگونی سنگ ها مقایسه کنید و نتیجه را برای هم کلاسان خود بگویید.

در پخت آجر عامل مستجکم شدن آجر حرارت است در حالی که در دگرگونی سنگ ها علاوه بر گرما و حرارت ، فشار بالا و محلول های بسیار داغ هم تاثیر گذارند.

 

اطلاعات جمع آوری گنید صفحه 112

دربارهٔ میزان استحکام سنگ های دگرگونی اطلاعاتی جمع آوری کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
۱- استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا سنگ های دگرگونی؟

دگرگونی
۲- چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟

گرما و فشار بسیار بالا

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!