جواب تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد|گفت و گو کنید و فکرکنید صفحه 8

گفت و گو کنید صفحه 8

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.

عکس: از راست به چپ/ کمپاین، قیف جداکننده، کاغذ صافی

جواب:

 

کاغذ صافی :  جامد را از مایع جدا می کند.

قیف جداکننذه: جدا کردن چندین مایع از هم با چگالی متفاوت

کمباین: جدا کردن دانه ها از ساقه محصولی در کشاورزی

 

گفت و گو کنید صفحه 8

در شکل های زیر برخی از دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می شود، نشان داده شده است. دربارهٔ کاربردهای آنها در کلاس گفت وگو کنید.

عکس:

دستگاه دیالیز

دستگاه تصفیه آب

دستگاه تقطیر

جواب:

 

دستگاه تقطیر : برای جدا کردن چندین مایع با چگالی متفاوت از هم به کار می رود- گلاب گیری – تقطیر هوای مایع – تولید آب مقطر

دستگاه تصفیه آب: با داشتن صافی های مختلف املاح  و مواد داخل آب را جدا می کند.

دستگاه دیالیز: عمل جداسازی اوره و آمونیاک از خون را به کمک فیلتر دیالیز جدا می کند.

 

فکرکنید صفحه 8

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.

ابتدا مخلوط مورد در نظر را در آب ریخته و به هم می زنیم . در این موقعیت نمک در آب حل شده اما ماسه سالم می ماند پس مخلوط ناهمگن را از صافی عبور داده تا ماسه از آن جدا شود. سپس نمک را از محلول آب و نمک باقی مانده با روش تقطیر جدا می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!