جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|جمع آوری اطلاعات و فعالیت صفحه 16

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 16

در یک فعالیت گروهی دربارهٔ راه های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به صورت پوستر یا پرده نگار در کلاس ارائه کنید.
در ضمن نتیجهٔ فعالیت هم کلاسی های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.

گاز کربن مونوکسید گاز سمی ، بی رنگ و بی بو است و برای همین دلیل هم آن را قاتل نامرئی می نامند. زیرا در صورت استشمام طولانی مدت می تواند منجر به خفگی شود.

برای جلوگیری از مسمومیت تصادفی با کربن مونوکسید، حتماً باید یک شناساگر کربن مونوکسید را در هر طبقه از خانه نصب کنید. این شناساگر شبیه به شناساگر دود سیگار عمل می‌کند. هر ماه باید آن را تست کنید و اگر تاریخ انقضا فرا رسید، آن را عوض کنید.

اجاق های گاز باید در محل صحیح به طور تمیز نگهداری شود. در صورت اتمام کار با اجاق حتما از خاموش بودن و بسته بودن گاز مطمئن شوید.

هنگام استفاده از اجاق گاز باید دقت شود که ظرف غذا سر نرود، زیرا سر رفتن ظرف غذا و مانند آن‌ها بر روی اجاق گاز ممکن است باعث خاموش شدن شعله گردد.

اگر آبگرمکن دارید هرساله آبگرمکن خود را چک کنید زیرا احتمال نشتی گاز وجود دارد.

شومینه باید توسط یک فرد متخصص نصب شود و باید لوله ها و منافذ آن به طور دقیق هر ساله چک شود.

همیشه باید اجازه دهید هوا به بخاری گازسوز برسد و در مجاورت آن اشیاء قابل اشتعال قرار ندهید زیرا می تواند باعث آتش سوزی بزرگی شود.

 

فعالیت صفحه 17

آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود.

(راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می شود).

گاز ناشی از سوختن شمع را جمع آوری کرده و توسط یک لوله نگهداری می کنیم.

سپس آن را وارد ظرفی پر از آب آهک می کنیم که می بینیم شیری رنگ می شود.

پس مخلوط گازی ناشی از سوختن شمع دارای کربن دی اکسید است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!