جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|آزمایش کنید صفحه 13

آزمایش کنید صفحه 13

عکس: شمع روشن داخل استوانه مدرج

روش اجرا
الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید. سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید. 

ب) فعالیت قسمت«الف» را با چند ظرف شیشه ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرف های شیشه ای را شماره گذاری کنید).

شمارۀ ظرف حجم هوای درون ظرف (میلی متر) زمان لازم خاموش شدن شمع (ثانیه)
(1) 50 1
(2) 100 2
(3) 200 4
(4) 300 8
(5)

پ) حجم هوای درون هر یک از ظرف ها را اندازه گیری و جدول بالا را پرکنید.
ت) داده های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.

 

ث) پیش بینی کنید اگر حجم ظرفی3000 میلی متر (3لیتر) باشد، چند ثانیه طول می کشد تا شمع خاموش شود.

تقریبا یک دقیقه
ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.

دو شمع با طول 20 سانت و 30 سانت را همزمان در 2 ظرف 500 سی سی قرار می دهیم و مشاهده می کنیم که هردو همزمان با هم خاموش می شوند.

نتیجه گیری:طول شمع بر زمان خاموش شدن آن اثر ندارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!