جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|پرسش متن و آزمایش کنید و فعالیت صفحه 20

پرسش متن صفحه 20

چگونه می توانید مشخص کنید که گاز تولید شده چیست؟ با دمیدن آن در آب آهک یا روی شمع – اگر آب آهک شیری رنگ شد و شعله شمع خاموش شد یعنی گاز ان کربن دی اکسید است

آیا از این تغییر شیمیایی می توان برای انجام دادن کار استفاده کرد؟ بله

 

آزمایش کنید صفحه 20

مواد و وسایل
قوطی خالی فیلم، قرص جوشان، آب
روش اجرا
یک قوطی خالی فیلم را تا نیمه از آب پر کنید؛ سپس یک قرص جوشان را نصف کنید و درون آن بیندازد و در آن را محکم ببندید(قرص جوشان ویتامین C و جوش شیرین دارد).

حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید. چند ثانیه منتظر بمانید و مشاهدات خود را یادداشت کنید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ این آزمایش را با قرار دادن یک تخته پاک کن روی قوطی دوباره انجام دهید و نتایج را در کلاس به بحث بگذارید.

در قوطی باز می شود و به اطراف پرتاب می شود . به دلیل این که در قرص جوشان موادی وجود دارد و زمانی که با آب واکنش می دهد گاز کربن دی اکسید تولید می کند. این گاز کربن دی اکسید به در قوطی فشار آورده و ان را باز می کند.

گاز کربن دی اکسید نیرو به در وارد کرده و اگر یک تخته پاک کن روی آن قرار دهیم ، آن را پرتاب می کند.

 

فعالیت صفحه 20

با استفاده از قرص جوشان، آب، بطری خالی و ابزار مناسب، یک جسم متحرک بسازید و راه هایی برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.

در بطری باز کرده و یک لوله در ان تعبیه می کنیم. سپس بطری را پر ازآب کرده و روی 4 چرخ کوچک قرار می دهیم و با کش یا چسب فیکس می کنیم که تکان نخورد. بعد از آن قرص جوشان ها را در آب ریخته و مشاهده می کنیم که ترکیب حاصل با تولید گاز کربن دی اکسید فشار ایجاد می کند و حسم را وادار به حرکت می کند.

برای افزایش سرعت می توان تعداد قرص های جوشان را زیاد کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!