جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|فعالیت صفحه 118

گفت و گو کنید صفحه 118

باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود؟

باد با حرکت دادن سنگ ها باعث خوردن آن ها به هم ، خرد شدنشان و تشکیل خاک می شود.

فعالیت صفحه 118

وسایل و مواد: یک عدد شیشهٔ ساعت، مقداری هیدروکلریک اسید،
قطره چکان، یک قطعه سنگ آهک، یک قطعه سنگ گرانیت، ذره بین
روش اجرا
ابتدا سنگ ها را با ذره بین مشاهده کنید

سنگ ها را روی شیشۀ ساعت قرار دهید. روی هر قطعه سنگ به وسیلهٔ قطره چکان چند قطره اسید (سرکه و یا هیدروکلریدریک اسید رقیق) بریزید. چه مشاهده می کنید. بعد از چند دقیقه سنگ ها را با ذره بین مشاهده، و بعد از مقایسهٔ آنها با یکدیگر، نتیجه گیری کنید.

مشاهده می کنیم که رنگ سنگ تغییر کرده و گاز کربن دی اکسید تولید می کند.

نتیجه گیری: حل شدن کانی و سنگ نوعی هوازدگی شیمیایی است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!