جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|فعالیت صفحه 116

فعالیت صفحه 116

داخل یک بطری کوچک یک بار مصرف، مقدار معینی آب بریزید و آن را داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سپس حجم یخ داخل بطری را مشخص کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
١- حجم یخ داخل بطری را با حجم آب اولیه مقایسه کنید.

حجم آن بعد از انجماد افزایش یافته است.
٢- مقدار تغییر حجم آن را مشخص کنید.

3=56-53

3 میلی لیتر افزایش حجم داشته است.
٣- به نظر شما یخ زدن آب در طبیعت چگونه باعث خرد شدن سنگ ها می شود؟

با قرار گرفتن آب در بین سنگ ها و سرد شدن هوا ، آب یخ می زند و افزایش حجم پیدا می کند. این افزایش حجم باعث ایجاد ترک هایی در سنگ کرده که به مرور باعث خرد شدن آن می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!