جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|آزمایش کنید صفحه 79

آزمایش کنید صفحه 79

هدف آزمایش: تشخیص جسم باردار و نوع بار آن
مواد و وسایل: برق نما ، میلهٔ پلاستیکی، میلهٔ شیشه ای، پارچهٔ پشمی، کیسهٔ پلاستیکی (فریزر)
روش اجرا
۱- به ترتیب به وسیلهٔ پارچهٔ پشمی و کیسهٔ پلاستیکی، میله های پلاستیکی و شیشه ای را باردار کنید.
۲- یک بار میلهٔ پلاستیکی و بار دیگر میلهٔ شیشه ای را به کلاهک برق نما بدون بار نزدیک و سپس دور کنید. چه مشاهده می کنید؟

ورقه های برق نما از هم دو می شوند نتیجه می گیریم که دو جسم باردار هستند.
۳- میلهٔ پلاستیکی باردار را با کلاهک برق نما تماس دهید و سپس میلهٔ باردار شیشه ای و پلاستیکی را به برق نما نزدیک کنید. اکنون چه چیزی مشاهده می کنید؟

میله پلاستیکی باردار دارای بار منفی می باشد با تماس دادن آن به الکتروسکوپ  ، الکتروسکوپ هم بار منفی می گیرد و پره های آن از هم دور می شوند.

هنگامی که میله شیشه ای را به الکتروسکوپ بار منفی نزدیک می کنیم پره ها به هم نزدیک می شود که نشان می دهد بار میله شیشه ای + است.

و زمانی که میله  پلاستیکی را به الکتروسکوپ بار – نزدیک می کنیم ، پره ها از هم دور می شوند که نشان می دهد بار میله – می باشد.
از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟ چگونه می توان به وسیلهٔ برق نما نشان داد، یک جسم باردار است یا نه و نوع بار آن چیست؟

برای این که بفهمیم جسمی باردار است یا نه ، باید آن را به الکتروسکوپ خنثی نزدیک کنیم. اگر پره ها از هم باز شد ، باردار و اگر نشد ، خنثی می باشد.

برای تعیین بار جسم ، جسم را به الکتروسکوپی باردار که بار آن را می دانیم نزدیک می کنیم :

اگر پره ها بازتر شد ، بار همنام دارند.

اگر پره ها بسته شده ، بار ناهمنام دارند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!