جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|آزمایش کنید صفحه 78

آزمایش کنید صفحه 78

هدف آزمایش: اثر دوبار الکتریکی بر یکدیگر
مواد و وسایل: کیسهٔ فریزر یا پارچهٔ ابریشمی، دو میلهٔ شیشه ای، دو میلهٔ پلاستیکی، پارچهٔ پشمی و نخ
روش اجرا:
۱- به کمک یک کیسهٔ پلاستیکی (فریزر) یا پارچهٔ ابریشمی دو میلهٔ شیشه ای را با مالش باردار کنید.
۲- با استفاده از پارچهٔ پشمی، دو میلهٔ پلاستیکی را باردار کنید و آزمایش های زیر را انجام دهید. از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

عکس:

الف) دو میله ی شیشه ای باردار را به هم نزدیک کنید.

ب) میله ی شیشه ای را به میله پلاستیکی نزدیک کنید.

پ) دو میله ی پلاستیکی باردار را به هم نزدیک کنید.

جواب:

در الف)اجسام بار یکسان دارند در نتیجه یکدیگر را دفع می کنند.

در ب)دو میله بار غیریکسان دارند همدیگر را جذب می کنند.

در پ)اجسام بار یکسان دارند در نتیجه یکدیگر را دفع می کنند.

نتیجه  اجسام با بار یکسان(همنام) همدیگر را دفع می کنند و اجسام با بار غیر یکسان(ناهمنام) همدیگر را دفع می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!