جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|آزمایش کنید صفحه 84

آزمایش کنید صفحه 84

هدف آزمایش: نقش باتری در یک مدار ساده
۱ ولتی، چسب نواری یا لنت / مواد و وسایل: دو قطعه سیم نازک، باتری ۵
روش اجرا
١- با استفاده از وسایل داده شده مداری تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.
٢- یک قطعه سیم را حذف کنید و سپس با وسایل موجود مدار جدیدی تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.
٣- در گروه خود دربارهٔ نقش باتری، سیم های رابط و لامپ در مدار بحث کنید.

باتری نقش مولد  را دارد یعنی یک جریان مستقیم با ولتاژ معین ایجاد می کند و بودن آن در مدار بسیار ضروری است.

سیم های رابط نقش حمل جریان را بر عهده دارند و حتما باید سیم هایی رسانا باشند.

لامپ نقش مصرف کننده را دارد که انرژی الکتریسیته را به انرژی نورانی تبدیل می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!