جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|فعالیت صفحه 82

فعالیت صفحه 82

وقتی یک شانهٔ پلاستیکی را با پارچهٔ پشمی مالش می دهیم، معمولاً شانه دارای بار الکتریکی منفی می شود. اگر شانه را به خرده های بدون بار کاغذ نزدیک کنیم، شانه خرده های کاغذ را به طرف خود جذب می کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

هنگامی که شانه با بار الکتریکی- را به ذرات نزدیک می کنیم . بار های مثبت جسم خنثی به سمت شانه جمع شده  و باعث جذب کاغذ به شانه پلاستیکی می شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!