جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|گفت و گو کنید و خود را بیازمایید صفحه 80

گفت و گو کنید صفحه 80

توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

در یک اتم در حالت عادی تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابرند. همانطور که می دانید الکترون بار منفی و پروتون بار مثبت دارد پس این دو مقدار بار همدیگر را خنثی کرده و اتم خنثی باقی می ماند.

 

خود را بیازمایید صفحه 80

وقتی کیسهٔ پلاستیکی را با میلهٔ شیشه ای مالش می دهیم،
میله و کیسه دارای بار الکتریکی می شوند. با توجه به شکل توضیح دهید.
۱- الکترون ها از کدام جسم کَنده می شود؟ میله شیشه ای
۲- آن جسم چه باری پیدا می کند؟ +

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!