جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|فعالیت و گفت و گو کنید صفحه 66

فعالیت صفحه 66

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه ای، مخمر نانوایی، شکر، نمک، آب، قاشق چای خوری، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.
مخمر نانوایی، قارچی تک یاخته ای است. به اندازهٔ یک قاشق چای خوری پودر مخمر نانوایی را به همراه مقدار اندکی شکر و نمک در ظرف شیشه ای بریزید. حدود ۵۰ میلی لیتر آب ولرم به آن اضافه کنید تا آب با پودر مخمر مخلوط شود. روی ظرف را بپوشانید و آن را در جای نسبتاً گرم قرار دهید. بعد از گذشت ده دقیقه آن را مشاهده و آنچه را می بینید، یادداشت کنید.
قطره ای از این مخلوط را روی تیغه بگذارید و روی آن تیغک قرار دهید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنچه را می بینید، رسم کنید.

شکل مخمر زیر میکروسکوپ.

مخمر ها شروع به رشد می کنند و به صورت لایه ای از کف روی پودر دیده می شوند. همچنین روی دیواره لیوان حباب هایی دیده می شود که نشان می دهد مخمر از اکسیژن لیوان استفاده کرده و پس از تنفس کربن دی اکسید تولید کرده است.

 

گفت و گو کنید صفحه 66

شکل روبه رو، مراحل رشد و تکثیر باکتری را نشان می دهد. با توجه به این شکل و آزمایش مربوط به مخمر، تولید مثل باکتری و مخمر را با هم مقایسه کنید.

 

در حالت جوانه زدن مخمر ، جوانه در گوشه سلول ایجاد می شود و با دراز شدن سلول ، هسته سلول تقسیم شده و بعد با تقسیم سیتوپلاسم ، جوانه از سلول مادر جدا می شود.

در حالی که در تقسیم شدن  باکتری  سلول از وسط دو قسمت شده و اندازه دو سلول حاصل با هم برابر است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!